De onderdelen van het reverse osmose filter / osmose apparaat

Een reverse osmose filter werkt met het principe van omgekeerde osmose, waarbij water onder druk door een half doorlatend membraan wordt geperst welke enkel de watermoleculen doorlaat en daardoor de opgeloste stoffen eruit filtert. Een reverse osmose filter wordt ook vaak aangeduid als een RO apparaat, waarbij RO staat voor Reverse Osmosis. Het osmosewater wat op deze manier wordt verkregen is zeer zuiver water wat is ontdaan van vele opgeloste stoffen. Onze reverse osmose filters werken op de waterdruk van de waterleidingen en behoeven enkel van stroom te worden voorzien indien gebruik wordt gemaakt van een boosterpomp. Hierdoor is de kostprijs van osmosewater erg laag.

 

HET MEMBRAAN

Het belangrijkste onderdeel van het reverse osmose filter is het  membraan . Het membraan is het feitelijke filter welke de vele opgeloste stoffen in ons leidingwater tegenhoudt, zodat deze wegstromen met het afvalwater. De prestatie van een osmose apparaat is dan ook direct gerelateerd aan de kwaliteit van het osmosemembraan welke in het systeem wordt gebruikt. Een osmoseapparaat is enkel zo goed als het membraan waarmee deze is uitgerust.

De meeste osmose filters welke in de handel verkrijgbaar zijn, zijn voorzien van een TFC (Thin Film Composite) membraan. Dit type membraan is oorspronkelijk ontwikkeld door de NASA en heeft een superieure zuivering en doorstroming. De kwaliteit van osmosemembranen verschilt echter sterk per fabrikant. Daar het membraan het duurste onderdeel van een osmose filter is, is de levensduur van het membraan en kwaliteit van het osmosewater tijdens zijn levensduur van groot belang. Omdat TFC membranen gevoelig zijn voor chloor wordt er voor het TFC membraan altijd een koolfilter geplaatst.

Alle door ons aangeboden membranen zijn geselecteerd op hun uitstekende levensduur en zuivering en zijn dusdanig geperfectioneerd dat ze een optimale ballans tussen prestatie, betrouwbaarheid en kosten hebben. De geautomatiseerde fabricage en geavanceerde membraan technologie welke wordt gebruikt zorgen voor een constante en uitmuntende prestatie. Membranen word geregeld verbeterd en wij zorgen ervoor dat wij enkel de laatste modellen van specifieke membranen leveren. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld voor het Filmtec membraan met een opbrengst van 380 liter (100 GPD) het type TW30-1812-100HR welke een zeer goede zuivering geeft. Het oude model TW30-1812-100 heeft echter een zeer matige zuivering en is vanwege de hoge ijzen welke wij stellen aan onze producten nooit in ons assortiment opgenomen geweest.

 

HET KOOLFILTER

De reverse osmose filters van nagenoeg alle merken zijn standaard uitgerust met een koolfilter . Het Koolfilter is gevuld met actieve kool en verwijderd o.a. kleurstoffen, chloor en diverse vervuilingen uit het leidingwater. Een Koolfilter is een must indien er gechlorineerd leidingwater wordt gebruikt en het toestel is voorzien van een TFC membraan. Het koolfilter bevindt zich voor het osmosemembraan. Er zijn in-line modellen welke worden toegepast bij de compacte reverse osmose filters en grotere patronen welke in een filterhuis worden geplaatst en een grotere capaciteit hebben. Van de koolfilters welke in een filterhuis worden geplaatst zijn er twee types. Het GAC (Granular Activated Carbon) koolfilter , welke ook vaak wordt aangeduid als een UDF filter, heeft een grote capaciteit maar wordt nooit als laatste voorfilter gebruikt en altijd opgevolgd door een sedimentfilter of een blok koolfilter. Het Blok koolfilter is kwalitatief hoogwaardiger en houdt ook kleine zwevende delen tegen en kan zodoende als laatste voorfilter worden gebruik. Het wordt aangeraden om het koolfilter minimaal 1x per jaar te vervangen om het membraan optimaal te beschermen.

 

HET SEDIMENTFILTER

Daar het membraan het belangrijkste, maar indien het na een aantal jaar vervangen dient te worden ook het duurste, onderdeel van een reverse osmose filter is wil je deze natuurlijk zo goed mogelijk beschermen. Om de levensduur van het membraan te verlengen worden de meeste reverse osmosefilters uitgerust met een sedimentfilter . Het sedimentfilter verwijdert deeltjes uit het leidingwater voordat deze bij het osmosemembraan komen en is essentieel voor een optimale prestatie en langere levensduur. Het sedimentfilter bevindt zich voor het osmosemembraan. Er zijn in-line modellen welke worden toegepast bij de compacte osmosefilters en grotere 1 micron filters en 5 micron filters welke in een filterhuis worden geplaatst en een grotere capaciteit hebben. Het wordt aangeraden om het sedimentfilter minimaal 1x per jaar te vervangen om het membraan optimaal te beschermen.

 

HET DEMINERALISATIE / DI-FILTER

Dit filter kan bij reverse osmose systemen als laatste fase gebruikt worden. De hars in dit filter heeft een brede werking en verwijdert onder andere eventueel resterend nitraat en silicaat uit het osmosewater. Er is een compact in-line DI-filter en een groter 10" DI-filter . Beide modellen kunnen bij verzadiging eenvoudig van nieuwe DI-hars worden voorzien wat de kosten bij vervanging aanzienlijk reduceert. Dankzij dit filter zal uw osmosewater nog zuiverder worden zodat TDS en microsiemens nagenoeg niet meer meetbaar zijn. De precieze levensduur van dit soort filters is niet vooraf te bepalen daar dit sterk afhankelijk is van de kwaliteit van het toevoerwater. De hars in het DI-filter wordt vervangen zodra deze verzadigd is. De verzadiging kan eenvoudig gemeten worden met behulp van een TDS meter of een EC meter .

 

HET NITRAATFILTER

Dit filter kan aan een osmose apparaat worden toegevoegd en verwijderd het eventueel resterende nitraat uit het osmosewater. Het nitraatfilter wordt na het membraan geplaatst en voor het silicaatfilter (Indien beide worden gebruikt). Er is een compact in-line nitraatfilter en een groter 10" nitraatfilter . Beide modellen kunnen bij verzadiging eenvoudig van nieuwe anti-nitraathars worden voorzien wat de kosten bij vervanging aanzienlijk reduceert. Daar het nitraatfilter hars bevat welke zich vooral richt op nitraat wordt dit filter gebruikt indien de nitraatwaardes in het toevoerwater zeer hoog zijn. In andere gevallen adviseren wij om het DI-filter te gebruiken welke een bredere werking heeft. De precieze levensduur van dit soort filters is niet vooraf te bepalen daar het sterk afhankelijk is van de hoeveelheid nitraat welke in het toevoerwater aanwezig is. Het nitraatfilter dient minimaal 1x per jaar vervangen te worden.

 

HET SILICAATFILTER

Dit filter richt zich specifiek op het verwijderen van silicaten en fosfaten uit het water. Het silicaatfilter wordt na het membraan geplaatst en indien u tevens over een nitraatfilter beschikt dient ook deze voor het silicaatfilter geplaatst te worden. Er is een groot 10" silicaatfilter welke eenvoudig hervulbaar is met nieuwe anti-silicaathars wat de kosten bij vervanging aanzienlijk reduceert. Daar het silicaatfilter hars bevat welke zich vooral richt op silicaten wordt dit filter gebruikt indien de silicaatwaardes in het toevoerwater zeer hoog zijn. In andere gevallen adviseren wij om het DI-filter te gebruiken welke een bredere werking heeft. De precieze levensduur van dit soort filters is niet vooraf te bepalen daar het sterk afhankelijk is van de hoeveelheid silicaten en fosfaten welke in het toevoerwater aanwezig zijn. Het silicaatfilter dient minimaal 1x per jaar vervangen te worden.

 

DE BOOSTERPOMP

Osmosefilters functioneren beter bij een hogere werkdruk. Indien u dus de opbrengst wilt verhogen, de filtratie wilt optimaliseren of de waterdruk bij u thuis gewoonweg te laag is, dan kunt u gebruik maken van een boosterpomp . Met de boosterpomp komt de opbrengst op het juiste peil en is ook de waterkwaliteit van het gezuiverde water van betere kwaliteit. Het membraan levert namelijk de beste prestaties onder grote druk.

 

DE TDS METER

Een TDS meter is een belangrijk instrument om in huis te hebben wanneer u met een osmoseapparaat werkt. Enkel door het osmosewater te meten kunt u vaststellen of het water nog van voldoende kwaliteit is en het toestel goed functioneert. Ook de verzadiging van een DI-filter kan worden gemeten met een TDS meter.